Godkänd hovslagare

Det är Jordbruksverket som utfärdar godkännande till hovslagare. För att bli godkänd hovslagare måste du ha gått vissa specifika utbildningar. Som godkänd hovslagare tillhör du djurhälsopersonalen vilket innebär att

  • allmänheten vet att du har en specifik kompetens
  • du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • du ska följa regler om journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsplikt


Jag heter Gunnar Hilmarsson och jag har arbetat som hovslagare sedan 2004.  Jag kör ut till stallar i områden kring Ljungby i Kronobergs län. Det går bra att kontakta mig för  att boka tid för hovvård på telefonnummer som finns angivna.
Jag är: 

  • Examinerad från hovslagarskola
  • Godkänd av jordbruksverket
  • Medlem i hovslagarföreningen

    Välkommen att kontakta mig!

Hitta godkända hovslagare!

 

-